>> Základné údaje
>> Prečo si prenajať?
>> Sociálne siete
>> Referencie
>> Právne informácie
>> Životné prostredie
>> BOZP

BOZP

Venujeme zvýšenú pozornosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. Naši zamestnanci sa zúčastňuju pravidelných školení BOZP.

... kontaktujte nás ZDARMA na 0800 800 600