>> Základné údaje
>> Prečo si prenajať?
>> Sociálne siete
>> Referencie
>> Právne informácie
>> Životné prostredie
>> BOZP

Právne

Spoločnosť Bestrent, s.r.o. je majiteľom ochrannej známky BESTRENT ® a má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná.

Obsah, pojmy, zobrazenia, fotografie a návody nachádzajúce sa na internetovej stránke www.bestrent.sk sú predmetom autorského práva.

... kontaktujte nás ZDARMA na 0800 800 600