>> Základné údaje
>> Prečo si prenajať?
>> Sociálne siete
>> Referencie
>> Právne informácie
>> Životné prostredie
>> BOZP

Životné prostredie

Životné prostredie je všade okolo nás, sme s ním spojení vo vzájomnom vzťahu. Vymieňame a uskladňujeme nebezpečné látky podľa platných právnych predpisov a následne likvidáciu týchto nebezpečných látok nám zabezpečujú slovenské certifikované spoločnosti. Pravidnelne sa zúčastňujeme na enviromentálnych školeniach.

 

... kontaktujte nás ZDARMA na 0800 800 600